Commissie: houd rekening met landschap bij realisatie nieuw hoogspanningsstation

BOLSWARD - Tussen Bolsward en de kop van de Afsluitdijk komt een hoogspanningsstation van maximaal drie hectare. De exacte locatie is echter nog niet bekend. Vooralsnog zijn er vijftien opties, verdeeld over Bolsward (zes) en nabij de kop Afsluitdijk (negen).

Die lijst moet gefaseerd teruggebracht worden naar één. Een onafhankelijke commissie (de Commissie m.e.r.) heeft gekeken naar de plannen tot dusver en presenteerde onlangs haar advies. De strekking: laat het landschap een belangrijke rol spelen bij de locatiekeuze.

De opties die er liggen zijn dan ook in de buurt van het huidige hoogspanningsstation Marnezijl, aan de westkant van Bolsward, of juist aan de andere kant van het projectgebied: richting kop Afsluitdijk, waar het Windpark Fryslân komt. De keuze om bij een industriegebied of het nog te bouwen windmolenpark te realiseren, voorkomt dat er nog eens drie hectare open landschap verloren gaat.

Omdat bewoners in de buurt van het toekomstige Windpark Fryslân hun omgeving al veel zien veranderen, lijkt een voorkeur voor Bolsward niet uitgesloten. De CDA-fractie van Súdwest-Fryslân heeft hier vragen over gesteld.

De voorgeschiedenis: TenneT wil op een locatie tussen Bolsward en de kop van de Afsluitdijk een nieuw regionaal hoogspanningsstation aanleggen. De netbeheerder wil dit met ondergrondse kabels aansluiten op het bestaande hoogspanningsnet (Marnezijl). Dit is nodig om de op te wekken energie uit projecten zoals Windpark Fryslân uiteindelijk, via het station, naar de woonkamers te leiden.

Daarin zitten ook meteen de redenen voor TenneT verstopt om deze locatie als zoekgebied te nemen: het gebied ligt in de buurt van Windpark Fryslân, maar ook loopt de A7 dwars door het locatiegebied. In de berm van deze weg wordt in 2019/2020 een kabel aangelegd die uiteindelijke het nieuwe station met het bestaande Marnezijl verbindt. Er is gekeken naar andere locaties in Friesland, maar daar vielen deze redenen weg.

En het vervolg? Het streven is om de huidige vijftien opties eerst terug te dringen tot drie tot vijf. Er wordt zo gefaseerd toegewerkt naar de uiteindelijke voorkeurslocatie. De milieuverschillen tussen locaties spelen hierbij een belangrijke rol. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat ‘later dit jaar’ een de definitieve plek vaststelt.