ZPC Bolsward opgeheven bij sluiting Vitaloo

SNEEK/BOLSWARD ,,Daar staan we weer. Ik hoop dat dit de laatste keer is”, verzuchtte Richard Ruiter. De voorzitter van de Zwem- en Poloclub (ZPC) uit Bolsward ging voor de zoveelste keer achter het spreekgestoelte staan tijdens de commissievergadering Boarger en Mienskip. Hij viel in herhaling en was zich daar terdege van bewust. ,,Maar wij als vereniging zijn echter nog steeds van mening dat Bolsward niet zonder zwembad kan”, zette hij zijn betoog uiteen. ,,Bolsward heeft een centrumfunctie voor regio. Dat blijkt ook uit ons ledenbestand. Onze leden komen uit alle hoeken van de gemeente.”

Het argument dat er een teveel aan zwemwater in Súdwest is, countert Ruiter. ,,Wij als vereniging willen meer trainingsuren, maar dat lukt niet in Vitaloo. Geen ruimte.” In Sneek is volgens hem een vergelijkbare situatie. ,,Volgens mij is er juist zwemwater te weinig.”

In een onderzoek, opgesteld in opdracht van het college, is door b. en w. gekeken naar uitwijkmogelijkheden voor de 180 leden van ZPC. Volgens het gemeentebestuur kunnen zij prima terecht bij de nieuw te bouwen Rolpeal in Workum, of in Sneek. Daar ziet de voorzitter van zwemvereniging beslist geen heil in. ,,Wij zijn een vereniging van Bolsward en wij zijn niet een vereniging van Workum of Sneek. De zwemclub is al 45 jaar een begrip in Bolsward en die breng je niet onder in een andere stad in de gemeente. Je zegt ook niet tegen voetballers van Sneek of Workum: ga maar trainen in Bolsward, want daar zijn velden genoeg. Wij gaan niet naar Sneek of Workum. Dat houdt in dat bij sluiting van het zwembad wij als bestuur onze taken neerleggen en daarmee een einde komt aan Zwem- en Poloclub Bolsward.”

Ook Ruiter merkt als voorzitter de last van de onduidelijkheid: ,,Er zijn te veel onzekerheden en daar hebben wij als vereniging ook last van. Wij kunnen geen beleid maken voor de toekomst.”