Gerard Reve herdacht in Greonterp

GREONTERP/BLAUHUIS

Bij de klokkentoren van Greonterp is woensdag het feest van Maria Tenhemelopneming weer gevierd met een Kleine Plechtigheid, rode wijn, proza en poëzie van Gerard Kornelis van het Reve. Tevens werd het leven en werk van de volksschrijver, die lange tijd in Greonterp woonde en werkte, herdacht.

Citaat uit voorgedragen brief van Reve aan J.B.W. Polak: ‘Ik zoek niet zozeer een punt van uitgang

meer, maar een eindstation, een eindpunt; niet langer een huis om in te leven, maar een huis om in te sterven. Ik ben al het geoudehoer strontzat. Ik wil nu alleen nog nadenken, schrijven, me aan bespiegelingen overgeven, God aanbidden & liefhebben, & van al het doorgemaakte de balans opmaken’.

Ruim 80 revianen, die van heinde en verre naar de herdenking waren afgereisd, genoten zichtbaar van de voordrachten en de sfeervolle omgeving.

Na deze, alweer twaalfde, Kleine Plechtigheid was er dit jaar in de Sint Vituskerk van Blauwhuis bloemlegging en ontsteken van kaarsen bij het Maria-altaar. Vervolgens ging pastoor Van der Weide voor in de Heilige Mis, die geheel in het teken stond van Maria Tenhemelopneming. Reve’s levenspartners Teigetje en Woelrat lazen de lezingen, het koor zong marialiederen zoals Salve Regina en O Sterre der zee.

De nazit was in dorpscafé de Freonskip. Hier is tot en met september in de voormalige slijterij een tentoonstelling met Quotes van Reve is ingericht. Woensdag is zijn: ‘De mensen die komen kijken, krijgen met onbekrompen maat te drinken’ (Uit: Eind goed, al goed. 1965) door velen geciteerd.