Jazzy Koudum op herhaling – met opstap naar Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018

Koudum

Het initiatief om in Koudum jazzmuziek te laten klinken ontstond vorig jaar.

Met financiële steun van een aantal ondernemers in het dorp traden toen de Dixieland Crackerjacks op tijdens de Zomermarkt van 9 augustus. Ook dit jaar zal er weer een Jazzy Koudum georganiseerd worden en wel 15 augustus; de een na laatste Zomermarkt van dit jaar. Daarbij zal naast de Dixieland Crackerjacks (overdag) ’s avonds het Jannie Brandsma Combo op het muziekpodium Centrium (aan de Hoogstraat) optreden. Op die manier zijn er verschillende jazz-stijlen te horen.  Jazzy Koudum wordt mede mogelijk gemaakt door Streekwurk Zuidwest Fryslân en sponsoring van een aantal ondernemers. De initiatiefnemers zijn van plan om volgend jaar,  in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018,  een kleinschalig jazz-festival op poten te zetten met nog wat meer evenementen dan deze twee.  Voor deze plannen zijn aanvullende sponsors van harte welkom. Het programma 15 augustus is tussen 11 en 15 uur vier keer een optreden van Dixieland Crackerjacks. Ze beginnen aan de haven en vervolgens door de Hoofdstraat). Om 20 uur Jannie Brandsma Combo op podium Centrium aan de Hoogstraat.

Auteur

Cindy Houwen