PC 2017: dit is de wedstrijdlijst

Franeker

Zojuist is er geloot voor de PC. Dit is de wedstrijdlijst voor a.s. woensdag:

1. Bauke Triemstra – 2. Elgar Boersma 3. Johan Diertens – 4. Durk Ennema 5. Hendrik Tolsma – 6. Enno Kingma 7. Peter van Zuiden – 7. Johannes van der Veen 9. Gert-Anne van der Bos – 10. Menno van Zwieten 11. Marten Bergsma – 12. Arnold Zijlstra 13. Jelte-Pieter Dijkstra – 14. Jelle Attema 15. Auke Boomsma – 16. Wierd Baarda Een uitgebreide wedstrijdlijst vind u op http://www.kaatsnieuws.com/pc-2017-loting/

Auteur

Suwarda Vis