‘Onafhankelijk en objectief’

Bolsward

 Begin oktober presenteert Platform Bolsward zich aan de inwoners. De zeven leden vertellen alvast wie ze zijn en wat hun rol in het Platform is. Deze week deel zes. Platform Bolsward heeft als doel om de betrokkenheid van de inwoners van de stad te versterken en Bolsward sterk op de kaart te zetten. Deze week stelt zich aan u voor: Jan Rodenhuis, de coördinator van het Platform.

Jan Rodenhuis (60 jaar) is geboren en getogen in Easterlittens. tegenwoordig woont hij met zijn vrouw in Surhuizum. Hij heeft volwassen kinderen en is ook al 'pake'. Rodenhuis is jaren lang leraar in het basisonderwijs geweest in Workum, waar hij sinds 2002 ook wethouder was. Na de herindeling tot gemeente Súdwest-Fryslân, heeft hij deze functie naast zich neergelegd. In 2011 is hij als consultant gaan werken bij Partoer. Rodenhuis heeft in het platform een andere rol dan de andere leden, hij is namelijk de coördinator. Voor deze functie heeft hij langs de officiële weg gesolliciteerd en is hij aangenomen voor acht uren per week. ,, Ik ben opgegroeid in een gezin waarin vrijwilligerswerk en burgerparticipatie met de paplepel werd ingegoten. De gedachte van Platform Bolsward om inwoners die ideeën en initiatieven hebben te adviseren en te verbinden, sprak dan mij ook meteen aan. Als ex-wethouder ben ik goed thuis in de bestuurlijke wereld en ken ik de wegen die bewandeld moeten worden. Vooral als het gaat om leefbaarheid, bij Partoer ben ik nu adviseur op dat gebied. We leven in een maatschappij waarin een kanteling heeft plaatsgevonden van 'de staat regelt alles' naar eigen regie. Dit past goed bij mijn eigen visie en motivatie. Mijn rol als coördinator bij het Platform beschouw ik vooralsnog als een pioniersfunctie waarbij ik mijn kennis en ervaring kan inzetten. Met als belangrijkste doel 'hoe kunnen we Bolsward sterker op de kaart zetten’. Bolsward bruist op verschillende gebieden en veel zaken zijn goed georganiseerd. Daar hoeft het Platform zich dan ook niet mee bezig te houden. Maar er zijn ook initiatieven en ideeën vanuit de samenleving die nu wat stroperig van de grond komen. Daar is meer samenhang nodig en een integrale benadering. Bolsward heeft een regiofunctie en moet haar kansen meer benutten. Mijn rol als coördinator is om binnenkomende vragen te screenen en op de juiste plek te leggen. Als niet- Bolswarder sta ik hier onafhankelijk en objectief in, ik heb geen eigen belangen. Mijn persoonlijke doel is dat ik over vijf jaar kan constateren dat het Platform handen en voeten heeft gekregen en dat enthousiaste mensen ook dan nog enthousiast zijn en dat doelen zijn bereikt en er dynamiek zit in initiatieven." Petra de Wijn.

Auteur

Redactie