‘Bolsward heeft visie nodig’

Bolsward

 Begin oktober presenteert Platform Bolsward zich aan de inwoners. De zeven leden vertellen alvast wie ze zijn en wat hun rol in het Platform is. Deze week deel vijf. Platform Bolsward heeft als doel om de betrokkenheid van de inwoners van de stad te versterken en Bolsward sterk op de kaart te zetten. Deze week stelt zich aan u voor: Daniel Nauta.

Daniel Nauta (47) is geboren en getogen in Bolsward. Na zijn opleiding tot docent beeldende vorming in Groningen, heeft hij zich gevestigd als cultureel ondernemer in de breedste zin van het woord. Naast zijn beeldend kunstenaarschap, is hij werkzaam in de restauratie, geeft hij workshops en werkt hij als gastdocent. Nauta is bestuurslid van Stichting Bolswards Historie (SBH) en nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het stadhuis. Binnen het Platform zal Nauta zich voornamelijk bezighouden met de culturele staat en ontwikkelingen van Bolsward. ,, Het gaat in Bolsward eigenlijk best goed met de cultuur. Er zijn veel vrijwilligers die hier hun steentje aan bij dragen en daar kunnen we trots op zijn. Veel mensen weten niet half wat er allemaal gebeurt. Neem bijvoorbeeld de programmering van het Marne Theater of de cabaretvoorstellingen in Ons gebouw, die zijn echt van hoog niveau. De basis is aanwezig om cultuurbeleving in Bolsward, met daarin zowel de podiumkunsten als ons cultureel erfgoed, te gebruiken als stimulans in de culturele vorming van de stad. Meegaan met ontwikkelingen is cruciaal, gelet op het belang van de stad en de economische voortgang van Bolsward. Er hoeft geen groot theater te komen, maar de stad verdient een podium die recht doet aan 10.000 inwoners en functioneert als cultureel centrum van de stad. De functie van de binnenstad zal de komende jaren veranderen van traditioneel winkelen naar een belevingsomgeving. Cultuur zal hierbij een belangrijke rol spelen omdat het de stad rijker en levendiger maakt. Het onderhoud van oude historische panden hoort hier ook bij. Ik ben een bedenker en verbinder. Vanuit het Platform wil ik organisaties en inwoners de mogelijkheid bieden om met initiatieven te komen. Ontwikkelingen van onderop stimuleren en niet wachten tot er van hogerop iets aangeboden wordt. Bolsward mag laten zien wat ze in huis heeft, met de blik naar buiten. Het zou mooi zijn als er een jaarkalender komt met alle activiteiten. Er zijn veel initiatieven in Bolsward, je maakt ze sterker als je ze bundelt. Ook Culturele Hoofdstad 2018 is een uitdaging en interessant om te onderzoeken wat we daar als Bolsward mee kunnen. We moeten ons er niet blind op staren, maar het kan een mooie opstap zijn om visie te ontwikkelen voor de komende dertig jaar. Die visie heeft Bolsward nodig en daarover willen we graag in gesprek met de stad en haar inwoners." Petra de Wijn. RECHTGEZET: Er zitten twee 'Jannen' in het Platform. Vorige week werd echter Jan van der Feen uitgelicht en niet de genoemde Jan Rodenhuis.

Auteur

Redactie