‘Ik ben een teamplayer’

Bolsward

Begin oktober gaat Platform Bolsward zich presenteren aan de inwoners. De zeven leden vertellen alvast wie ze zijn en wat hun rol in het Platform is. Deze week deel 4.

BOLSWARD - Platform Bolsward heeft als doel om de betrokkenheid van de inwoners van de stad te versterken en Bolsward sterk op de kaart te zetten. Deze week stelt zich aan u voor: Jan van der Feen. Jan van der Feen (1956) is geboren en opgegroeid in Leeuwarden. Na zijn opleiding tot leraar heeft hij les gegeven in Harlingen en Bolsward. Sinds 2006 woont hij samen met zijn vriendin met veel plezier in Bolsward. Van der Feen is vanaf 1982 verbonden aan het voortgezet onderwijs in Bolsward. Eerst aan het Titus Brandsma en sinds de fusie van het voortgezet onderwijs in Bolsward, aan het Marne College. Hij is nu afdelingsleider van de afdelingen VMBO-GT en de brugklassen. Jan van der Feen zal zich binnen het Platform dan ook voornamelijk gaan bezighouden met het thema onderwijs en jeugd. ,, Ik ben naar de eerste brainstormbijeenkomsten van het Platform geweest. Daar heb ik mij gemengd in verschillende gesprekken wat resulteerde in de vraag om zitting te nemen in het Platform. Als ik kijk naar de activiteiten op het gebied van onderwijs en jeugd, dan zie ik vele initiatieven en betrokkenheid in de stad. De verbinding zou krachtiger kunnen om de activiteiten beter uit de verf te laten komen. Binnen het onderwijs hebben we te maken met krimp, dit moeten we niet als bedreiging zien, maar mogelijkheden gaan benutten. Wat in Bolsward een sterk punt is, is de ruime keuze in het aanbod van basisonderwijs. De uitbreiding van brede scholen, zie ik als een positieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat scholen naar buiten kijken en samenwerken met de omgeving. Dit geldt zeker ook voor het Marne College dat met zo'n 1400 leerlingen uit Bolsward en omstreken een regiofunctie heeft. De komende periode ga ik vooral benutten om me te verdiepen in het aanbod dat er is voor de jeugd en wat er speelt binnen deze doelgroep. Niet met de gedachte om meteen actie te ondernemen, maar om mezelf en anderen te kunnen informeren en om te onderzoeken welke behoeftes er zijn. Ik ben een teamplayer en vind het belangrijk om mensen bij elkaar te brengen zodat je met minder energie meer bereikt." Petra de Wijn.

Auteur

Redactie