‘Niet tegen, maar met elkaar’

Bolsward

Begin oktober gaat Platform Bolsward zich presenteren aan de inwoners. De zeven leden vertellen alvast wie ze zijn en wat hun rol in het Platform is.

BOLSWARD - Platform Bolsward heeft als doel om de betrokkenheid van de inwoners van de stad te versterken en Bolsward sterk op de kaart te zetten. Dit wil het platform realiseren door als aanspreekpunt te fungeren en processen op gang te brengen om samen tot oplossingen en besluiten te komen. Het is geen extra bestuurslaag, neemt geen standpunten in, maar wil wel discussies op gang brengen en een coördinerende rol vervullen. Inwoners kunnen ideeën en initiatieven aandragen bij het platform, dat vervolgens betrokken partijen aan tafel gaat uitnodigen. Het Platform is tot stand gekomen tijdens een aantal sessies waarbij de aanwezigen konden aangeven wie zij een geschikte kandidaat vonden voor een bepaalde thematiek. Deze week stelt zich aan u voor: Sjoerd IJdema. Sjoerd IJdema (57) is geboren en getogen in Bolsward. Met uitzondering van een kleine periode in Den Helder, heeft hij altijd in Bolsward gewoond. IJdema is getrouwd en heeft drie kinderen. Sinds een jaar is hij werkzaam bij het Fries Sociaal Planbureau dat hij mee heeft helpen opzetten. Het gesubsidieerde bureau monitoort het sociale domein van Friesland op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Daarnaast is IJdema werkzaam bij Partoer, een commercieel advies- en onderzoeksbureau. Partoer doet veel projecten voor de overheid en zorginstellingen en verkoopt vooral kennis op het gebied van burgerparticipatie. In zijn vrije tijd mag IJdema graag sporten, met een voorkeur voor duursporten. Mede door sportende kinderen is hij in diverse besturen terecht gekomen en is hij de laatste jaren nauw betrokken geweest bij de fusie van de voetbalverenigingen van Bolsward. Binnen het bestuur van de volleybalvereniging heeft hij zich ingezet om de club naar een hoger niveau te trekken, wat onder andere heeft geresulteerd in de aanleg van een beachvolleybalveld. IJdema zal zich binnen het Platform vooral bezighouden met het thema sport. ,, Ik heb bij de totstandkoming van Sporthart Bolsward ervaren dat je door samenwerking veel kunt bereiken. Het is voor alle partijen een win-win situatie en dan krijg je snel iets gerealiseerd. Bolsward is een bijzonder stadje dat jaren lang een eigen bestuur heeft gehad, maar ook vele eilandjes. Na de herindeling is er grote verwarring ontstaan en onzekerheid. Daar moeten we van af en dat willen we met het Platform voor elkaar zien te krijgen. Niet tegen, maar met elkaar. Je ziet dit bij de winkeliers al gebeuren en binnen de sport willen we dit ook stimuleren. Niet vanuit de negatieve gedachte dat er niks kan, maar met een positieve instelling. Er is nog heel wat te doen en we gaan ervoor." Petra de Wijn.

Auteur

Redactie