Symposium: Het maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek

Hindeloopen

 De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy houdt op zaterdag 23 januari een symposium over het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek. Het wordt gehouden van 14.00 uur tot 18.30 uur, met daarna, vanaf 18.30 uur, een buffet. Het symposium wordt gehouden in De Foeke (Nieuwstad 49) in Hindeloopen.

Een Hindelooper zeereis De stad Hindeloopen en haar regio vormen het zwaartepunt van het maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek. De scheepvaart is de bron van welvaart voor Hindeloopen geweest. Ondanks het gebrek aan havenfaciliteiten voor grote zeeschepen en goede verbindingen met het achterland was de koopvaardij ten tijde van de Republiek de belangrijkste bedrijfstak in Hindeloopen en de Zuidwesthoek. Van dit maritieme verleden is betrekkelijk weinig materiaal bewaard gebleven. Museum Hindeloopen heeft de Wurkgroep Maritieme Skiednis verzocht mee te denken over hoe dit belangrijke hoofdstuk uit de geschiedenis van de stad de aandacht kan krijgen die het verdient. Dit gezamenlijke project heeft de naam gekregen ‘Een Hindelooper zeereis’. Het symposium vormt een eerste aanzet voor de uitwerking van de ideeën over en de vele facetten van deze zeereis. Een aantal inleiders zal verschillende aspecten van het maritieme verleden van Hindeloopen belichten, zoals Zuiderzeesteden, zeeschepen, navigatie, partenrederij, schippersgemeenschappen en lokale zeehelden. Sprekers Zeven sprekers komen aan het woord op het symposium. Voor de pauze zijn dat: Ties Elzenga met een toelichting op de plannen van het Museum Hindeloopen; Karel Gildemacher over ‘Ontwikkeling van de Zuiderzeesteden’; Elisabeth Spits over ‘De zeeschepen van de Gouden Eeuw’ en Rob Leemans over ‘De kunst van het navigeren in de 17e en 18e eeuw’. Na de pauze vervolgt Jelle Jan Koopmans het symposium met een bijdrage over ‘De partenrederij als bedrijfsvorm bij de Friese Koopvaardij in de 18e eeuw’, gevolgd door Cor Trompetter over ‘Schippersgemeenschappen in de Zuidwesthoek’ en Jan de Vries over ‘Lokale zeehelden’. De lezingen worden gehouden in het Nederlands. Toegang en opgave Deelnemen aan het symposium kost € 5,00. De kosten voor het buffet bedragen € 15,00. Opgave voor het symposium en/of het buffet kan by de Fryske Akademy, via het mailadres: baly@fryske-akademy.nl. Graag duidelijk aangeven, of u voor het symposium én het buffet (wel of niet vegetarisch) komt of alleen voor het symposium. Betaling van het symposium/buffet is contant aan de zaal, graag gepast betalen.

Auteur

Cindy Houwen