Afspraken Jeugdgezondheidszorg

Bolsward

 In verband met weersomstandigheden kan het zijn dat de afspraak op het consultatiebureau of op school niet doorgaan. Jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân neemt contact op met degene wanneer de afspraak niet is doorgegaan.

Voor vragen kan men bellen met 088 22 999 444. Dit nummer zal waarschijnlijk door de weersomstandigheden onderbezet zijn, dus mogelijk slecht bereikbaar.  

Auteur

Cindy Houwen