'Reve was voor alles een provocateur'

BLAUWHUIS

Op 14 december zou Gerard Reve 90 jaar zijn geworden. En dus alle reden voor de Gerben Rijpma Stifting, Gerrit Breteler en Hester Witteveen opnieuw een Reve herdenking te organiseren in de St. Vituskerk te Blauwhuis.

  Met Bram Peper, voormalig minster en burgemeester van Rotterdam en goede vriend van Gerard Reve, Huub Mous, die zijn nieuwste boek, Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering' presenteerde en met muziek, zang en gedichten werd het voor de ruim 300 aanwezigen een uitermate genoeglijke en amusante middag. Waar Bram Peper sprak over zijn kennismaking met Reve, zijn briefwisselingen met de schrijver en de kerkbezoekers amuseerde met verhalen over en van de schrijver, schetste Mous de positie van Reve in de Rooms-katholieke kerk.  ,,Reve was voor alles een provocateur. Anno 2013 is Nederland een land zonder een provocateur als Reve. Het progressieve katholicisme is momenteel ver te zoeken'', aldus Mous. Hij pleitte er voor om Reve te herbegraven in Greonterp. ,,Het lichaam van Reve moet in 2018 - wanneer Leeuwarden Europees culturele hoofdstad is - overgebracht worden van het Vlaamse Machelen-aan-de-Leie naar Greonterp''.  Het zou, volgens Mous, een extra stroom bezoekers naar Friesland brengen. ,,Rotterdam weet er alles van. Die stad was in 2001 culturele hoofdstad''. ,,Over tien jaar, bij de honderdste geboortedag van Reve, zou het mooi zijn als Reve zalig verklaard zou worden. Het zou de eerste stap zijn op weg naar een heiligverklaring'',  meende Mous. Hij overhandigde het eerste exemplaar van zijn nieuwste boek aan Bram Peper, die vervolgens vertelde over zijn contacten met de volksschrijver Reve tussen 1987 en 2004.   Het programma omvatte verder poëzie door de dichters Eeltsje Hettinga en de Vlaamse dichter Maarten Inghels en muziek door het Gaudi Kwartet, het Jouster Keamerkoar en Gerrit Breteler.

Auteur

redactie